Minuta ticha

Za 6500 pracovníků, kteří zemřeli v Kataru od začátku příprav na MS 2022 ve fotbale.

01
Proč to
děláme?

Katarská vláda ani představitelé FIFA nikdy veřejně neprojevili účast nad úmrtím všech dělníků, kteří přišli o život při stavebních pracích v rámci příprav na MS 2022. S iniciativou M1NUTA TICHA teď může jejich památku uctít kdokoliv z nás.

Doufáme, že M1NUTA TICHA bude zároveň připomínkou neetických praktik všech autoritářských režimů, zneužívajících populární sportovní události jako prostředek ke zlepšení svého image.